18 lipca 2019

Początki hiszpańskiej broni pancernej

Początki hiszpańskiej broni pancernej

Pod koniec pierwszej dekady XX wieku miała miejsce kolejna odsłona konfliktu hiszpańsko-marokańskiego o Melillę. Mimo miażdżącej przewagi sił Jego Królewskiej Mości Alfonsa XIII, plemiona berberyjskie stawiały skuteczny opór, zadając jednocześnie bardzo dotkliwe straty wojskom hiszpańskim. Rozwiązaniem narastających trudności miało być  zaangażowanie jeszcze większych sił  wspartych nowym rodzajem broni – bronią pancerną. Jako pierwszy w armii hiszpańskiej pojawił się zakupiony we Francji samochód opancerzony Schneider-Brillié model 1909. Został on dostarczony do Hiszpanii 20 czerwca 1910 roku. Trafił do Escuela de Automovilismo de Artillería (Szkoła Samochodowa Artylerii) i został opatrzony opisem: Artillería nº 15 wymalowanym po obu stronach. Ten pierwszy opancerzony samochód hiszpańskiej armii był zbudowany na stalowym, dwuosiowym podwoziu długości 5 metrów Schneider PS 4000, które wykorzystywały również ówczesne autobusy miejskie w Paryżu.  Umieszczona na nim konstrukcja, opancerzona płytami grubości 6 mm ważyła około 1800 kg. Przy zainstalowaniu silnika o mocy 40 KM pozwalało to osiągnąć na drodze prędkość 35 km/h. Jego zasięg wynosił zaś 75 km. Wewnątrz w głębi znajdował się silnik oraz miejsce dla kierowcy. Przedział bojowy był podzielony na dwa poziomy z prostokątnymi otworami strzelniczymi umożliwiającymi prowadzenie ognia z wewnątrz. Pierwotnie załogę pojazdu stanowiło szesnastu żołnierzy: dowódca pojazdu, kierowca, dwóch strzelców i dwóch amunicyjnych do karabinów maszynowych oraz dziesięciu strzelców indywidualnych. Szybko jednak zmodyfikowano to, zwiększając siłę ognia. Jako główne uzbrojenie wybrano karabin maszynowy Maksim wz. 1890 chłodzony wodą i zasilany taśmą parcianą. Zrezygnowano zatem z karabinu maszynowego Hotchkiss wz. 1900 chłodzonego powietrzem i zasilanego taśmą sztywną, gdyż miało to utrudniać prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu. Ostatecznie zamówiono cztery karabiny maszynowe za 2700 franków. Po licznych testach i szkoleniu załogi, 17 stycznia 1912 roku pojazd trafił do garnizonu w Melilla.

> regulamin