18 lipca 2019
WOZY BOJOWE

Schneider CA-1 w służbie Hiszpanii

Przełom XIX i XX wieku był dla Hiszpanii okresem wielkich przemian. Trwanie przy archaicznych strukturach państwowych, klęska poniesiona w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i wynikająca z tego ostateczna utrata zamorskich kolonii, zdawały się przesądzać o […]

> regulamin