17 czerwca 2019

Rosomak – rozwój konstrukcji

Tomasz Kwasek

Rosomak

Wejście do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP rodziny bojowych wozów opancerzonych Rosomak jest w sposób nierozerwalny związane z polskim członkostwem w NATO. Jednak już wcześniej, w połowie lat 90. ub. wieku wypracowano w Ministerstwie Obrony Narodowej wstępną decyzję o pozyskaniu nowych transporterów opancerzonych o trakcji kołowej. W 1998 roku zapotrzebowanie na nowe pojazdy określono na 120 sztuk, we wrześniu tego roku ujawniono opracowane przez wojsko „Wstępne wymagania taktyczno-techniczne na kołowy transporter opancerzony – liniowy”, w których mowa była o pojeździe z wieżą z armatą kalibru 25-30 mm i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych, zdolnym do przewozu dziesięciu żołnierzy desantu. Plany z 1999 roku zakładały nabycie 410 egzemplarzy pojazdów tego rodzaju do 2012 roku, a łącznie planowano wprowadzić do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP do 1200 sztuk pojazdów opancerzonych w układach jezdnych 6×6 i 8×8 w wersji uzbrojonej oraz w odmianach specjalistycznych. Jednakże dopiero wraz z wejściem Polski do NATO w marcu 1999 roku, w Ministerstwie Obrony Narodowej zintensyfikowano wysiłki związane z dostosowaniem struktur i wyposażenia SZ RP do wymogów Paktu Północnoatlantyckiego. […]

Realizując uzgodnione w ramach NATO decyzje, w maju 2000 roku przyjęto w Polsce dokument „Założenia do opracowania Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2001–2006”, w którym po raz pierwszy formalnie zwrócono uwagę na konieczność wyposażenia jednostek wysokiej gotowości, które zostały zgłoszone do sił reagowania NATO, w nowe transportery opancerzone lub bojowe wozy piechoty. Zostało to sprecyzowane w jednym z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych, oznaczonym EL 0858 „Zmechanizowane pojazdy bojowe”. W maju 2001 roku „Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2001–2006” został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów, a jednym z głównych celów modernizacji technicznej SZ RP było pozyskanie „Kołowych Transporterów Opancerzonych”…

Więcej w monografii Rosomaka. Numer Wozów Bojowych Świata, stanowiący jedyną tak obszerną monografię poświęconą tej konstrukcji do nabycia za okazyjną cenę 17.50 zł w naszym sklepie: sklep.wozybojowe.pl. Ponadto jest on dostępny w salonach prasowych: Empik, Relay, Inmedio, Ruch.

Rosomak
> regulamin