18 czerwca 2019

Leclerc Terminateur T4

Leclerc Terminateur T4

W latach osiemdziesiątych ub. wieku w kilku krajach NATO rozpoczęto – inspirowane informacjami o najnowszych radzieckich czołgach z armatami kal. 125-152 mm – prace nad nowym uzbrojeniem artyleryjskim dla czołgów podstawowych. W ich wyniku powstały m.in. projekty brytyjskiej armaty gwintowanej RARDE kal. 140 mm, czy projekty dział w ramach wspólnego amerykańsko-brytyjsko-francusko-niemieckiego programu FTMA (Future Tank Main Armament). Program zakończył się opracowaniem projektów armat kal. 140 mm, z których w połowie lat dziewięćdziesiątych ukończono kilka prototypów armat produkcji amerykańskiej, niemiecko-szwajcarskiej i francuskiej. W 1996 r. francuskie konsorcjum GIAT Industries, EFAB Bourges i ATS Tarbes ukończyło demonstrator wieży czołgowej T4, który umieszczono na podwoziu czołgu Leclerc. Pojazd nazwano Terminateur. Nowa wieża T4 została zamontowana na wycofanym z eksploatacji podwoziu czołgu Leclerc (Serie 1 Tranche 3), który przebudowano wcześniej do wersji zabezpieczenia technicznego MARS (Moyen Adapté de Remorquage Spécifique). W wieży zamontowano gładkolufową armatę kal. 140 mm L/55 z dwukomorowym hamulcem wylotowym, przedmuchiwaczem o większej wydajności i ze zmodyfikowanym automatem załadowania dostosowanym do większej gabarytowo amunicji – o długości łącznej nawet do 1500 mm. Mechanizm załadowania armaty miał zmieniony układ podawania amunicji i mieścił maksymalnie 22 szt. nabojów kal. 140 mm. Z uwagi na znacznie większy odrzut działa zamontowano większe oporniki hydrauliczne. Konstrukcja samej wieży również została znacznie zmodyfikowana – wydłużono jej niszę mieszczącą zapas amunicji oraz zmieniono układ nowych bocznych i tylnych płyt – zarówno z uwagi na nowy automat załadowania, ale także z powodu konieczności ponownego wyważenia konstrukcji (znacznie większy ciężar nowej armaty obciążający głównie przednią część wieży). Prace nad wieżą T4 i projektem Terminateur zakończono w 2001 r., przed zbudowaniem i przetestowaniem funkcjonującego prototypu konstrukcji.

> regulamin