18 lipca 2019

Ewolucyjna modernizacja bojowych wozów piechoty Bradley

Podstawowe wozy bojowe US Army są w ostatnich latach modernizowane w ramach programów ECP (Engineering Change Proposal). Bojowe wozy piechoty M2 Bradley są obecnie modyfikowane w ramach etapu ECP1, który polega na wzmocnieniu zawieszenia i wymianie gąsienic na podobne do tych stosowanych na czołgach M1 Abrams. W 2017 roku ma rozpocząć się faza ECP2, w zakresie której wzmocniony będzie silnik Cummins VTA-903T – jego moc wzrośnie z 441 kW (600 KM) do 500 kW (675 KM), a w kolejnym etapie do 588 kW (800 KM) – oraz wprowadzony nowy układ przeniesienia napędu powstały w ramach programu Bradley Next Generation. Zamontowany zostanie układ zakłócania zapalników ładunków wybuchowych CREW3 oraz system ochrony aktywnej – w tym ostatnim przypadku nie podjęto decyzji o wyborze typu, testowany był m.in. izraelski Trophy. Wymianie ma podlegać cała elektronika wozu, która zostanie zunifikowana z odpowiednimi podzespołami zastosowanymi w czołgach M1. Podobnie będzie z przyrządami obserwacyjno-celowiczymi i systemem kierowania ogniem – mają zostać zastosowane analogiczne co w Abramsach podsystemy dowódcy i działonowego. W kolejnych fazach programu nastąpi również wymiana zasadniczego uzbrojenia artyleryjskiego wozu. Bradleye będą wyposażane w nową armatę M813 Bushmaster II kal. 30 mm, a w dalszej przyszłości – w Bushmaster IV kal. 40 mm. Rozważany jest także montaż nowej wieży – bezzałogowej Kongsberg MCT-30 lub załogowej CMI Cockerill 3030.

> regulamin