18 lipca 2019

Wóz rozpoznawczy Ajax

Wojska lądowe Wielkiej Brytanii używają obecnie – obok podstawowych bojowych wozów piechoty FV510 Warrior – gąsienicowe pojazdy wsparcia i pomocnicze, bazujące na dziś już przestarzałym podwoziu lekkiego czołgu FV101 Scorpion, tj. CRV(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Są to m.in. transportery FV103 Spartan, wozy techniczne FV106 Samson, czy bojowe wozy rozpoznawcze FV107 Scimitar. W 2003 r. rozpoczęto poszukiwania następcy tych pojazdów w ramach programu FRES (Future Rapid Effect System), początkowo wyłącznie FV107 Scimitar, a później również innych wersji specjalistycznych. Z uwagi na chęć zmniejszenia kosztów zdecydowano o pozyskaniu gotowego pojazdu gąsienicowego, który zostanie dostosowany do brytyjskich wymagań. W 2010 r. ogłoszono, że zwycięskim wozem, wybranym dla potrzeb programu FRES, została propozycja General Dynamics European Land Systems, bazująca na pojeździe ASCOD 2, czyli zmodyfikowanej wersji bojowego wozu piechoty ASCOD. W 2014 r. zamówiono 245 nowych bojowych wozów rozpoznawczych Scout SV, które otrzymały nazwę Ajax. Pojazdy te będą uzbrojone w system artyleryjski CTAS (Cased Telescope Armament System) kal. 40 mm strzelający amunicją teleskopową (taki sam system zostanie zamontowany na brytyjskich bojowych wozach piechoty Warrior w ramach modernizacji) oraz karabin maszynowy L94A1 kal. 7,62 mm. Z pozostałych 340 pojazdów, 89 będzie w wersji transportera piechoty Ares, 112 w odmianie dowodzenia Athena, 50 w wersji zabezpieczenia technicznego Apollo, 38 w wariacie ciągnika ewakuacyjnego Atlas i 51 w wersji rozpoznania inżynieryjnego Argus.

> regulamin