18 lipca 2019

Leopard 2A7V

Niemieckie ministerstwo obrony porozumiało się z przedstawicielami krajowego przemysłu w kwestii zmodernizowania 104 czołgów Leopard 2 wcześniejszych wersji do standardu Leopard 2A7V (Verbessert), zgodnie z koncepcją powiększenia sił pancernych Bundeswehry z 225 do 320 czołgów w jednostkach operacyjnych. Zgodnie z dostępnymi informacjami Leopard 2A7V będzie wyposażony w zmodyfikowaną armatę Rh120 kal. 120 mm, oznaczaną L55A1, opracowywaną od 2004 r. jako inicjatywa własna koncernu. Działo jest kolejną wersją rozwojową armaty o długości lufy L55 montowanej na Leopardach 2A6. „L55A1” ma zwiększone dopuszczalne ciśnienie w przewodzie lufy z 670 MPa do 700 MPa oraz powiększoną żywotność lufy – do 1500 strzałów (dla tej wartości nie jest podawany typ naboju) – a także zmodyfikowany przedmuchiwacz i zespół oporo-powrotny. Wzrost dopuszczalnego ciśnienia w lufie nie wpłynie na możliwości dotychczas stosowanej amunicji podkalibrowej typów DM53 i DM63/63A1, ale będzie istotny w przypadku zastosowania nowej amunicji APFSDS-T, oznaczonej roboczo KE2020, a planowanej do wprowadzenia po 2022 roku. Inne zmiany zastosowane w Leopardzie 2A7V to m.in. instalacja systemu klimatyzacji, montaż agregatu prądotwórczego Steyr M12 o mocy 17 kW, wymiana środków łączności na nowy zestaw komunikacji wewnętrznej Thales Sotas, wprowadzenie systemu dowodzenia IFIS, zabudowa zestawu kamuflażu multispektralnego Saab Barracuda. Przyrządy obserwacyjno-celownicze dowódcy i działonowego otrzymają kamery termowizyjne Thales Attica, a w układzie kierowania ogniem zostanie wprowadzony układ programowania zapalników MDM pocisków DM11. Pozostałe walory czołgu, w tym opancerzenie, pozostaną bez zmian.

> regulamin