18 lipca 2019

Bergepanzer 2

Jednym z problemów polskich pododdziałów czołgów, wyposażonych w czołgi Leopard 2A4/A5, są niewystarczające możliwości służących w 10. i 34. Brygadach Kawalerii Pancernej wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2. Są to pojazdy pozyskane z Bundeswehry wraz z obiema transzami czołgów (w dwóch partiach – pierwsza w 2002 r. i druga w 2013 r.) w łącznej ilości 28 sztuk. Ważący niespełna 40 ton Bergepanzer 2 to pojazd pomocy technicznej zbudowany na podwoziu czołgu Leopard 1, zatem na nośniku starszego typu. Jego masa i moc układu napędowego, a także możliwości specjalistycznych urządzeń, głównie żurawia, umożliwiają obsługę czołgów Leopard 2A4 o masie 55 ton, ale są niewystarczające do wsparcia wozów w wersji A5. Chodzi przede wszystkim o możliwość bezproblemowego holowania uszkodzonego czołgu o masie sięgającej 60 ton, ale także np. o zdolność do podniesienia cięższej wieży nowszej odmiany Leoparda. Równie ciężka będzie wersja Leopard 2A4 zmodernizowana do standardu 2PL. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało program modernizacji wozów Bergepanzer 2 do standardu zbliżonego do duńskich wozów Wisent (masa bojowa 54 tony), warto jednak rozważyć wprowadzenie do batalionów czołgów pojazdów zabezpieczenia technicznego na podwoziu czołgu Leopard 2 (podwozie odpowiadające konstrukcji czołgom, które są wspierane, z takim samym układem napędowym). Propozycję zakupu pojazdów zbliżonych do standardu używanych przez niemiecką armię zaprezentowały w tym roku ZM Bumar-Łabędy S.A. we współpracy z Rheinmetall Defence. Pojazdy mogą powstać przez przebudowę podwozi wycofanych z linii  czołgów. Wóz ma umieszczoną z przodu nadbudową z przedziałem roboczym i żurawiem o udźwigu 30 ton, a w tylnej części zestawem specjalistycznych narzędzi i mocowaniami do transportu kompletnego power-packa Leoparda 2. Na wozy pomocy technicznej mogłoby być przebudowane około 15 wycofanych z Bundeswehry czołgów, w przypadku większego zamówienia nowe pojazdy mogłyby być produkowane w Polsce. Należy zauważyć, że dla czterech batalionów czołgów wyposażonych w Leopardy 2A5/PL potrzeba jest co najmniej 20 wozów technicznych o odpowiednich możliwościach.

> regulamin