18 czerwca 2019

Rozpoznawczy Rosomak na MSPO

Rosomak R-1

Na zdjęciu bojowy wóz rozpoznawczy Rosomak R-1 w wariancie dowódczym, tj. z rozbudowanym wyposażeniem rozpoznawczym i łączności. Pojazd ma teleskopowy maszt roboczy podnoszony hydraulicznie,  na którym zamontowano stację radiolokacyjną pola walki ACAR Ground Surveillance Radar i głowicę optoelektroniczną integrującą kamerę termowizyjną, kamerę telewizyjną, dalmierz laserowy z podświetlaczem laserowym zgodnym ze STANAG 3733, który umożliwia naprowadzanie pocisków artyleryjskich lub lotniczych bomb kierowanych. Na zmodyfikowanej wieży Hitfist-30P zamontowano natomiast panoramiczny przyrząd obserwacyjny dowódcy Janus RSTA z kamerą termowizyjną, kamerą telewizyjną i dalmierzem laserowym. Obok Janusa zamontowano głowicę z czujnikami układu lokalizacji strzałów Ferret Mk 1. Dodatkowym środkiem obserwacyjnym jest zestaw obserwacji i detekcji zagrożenia z sześcioma zespołami kamer
dzienno-nocnych na kadłubie Rosomaka, o polu widzenia 360 stopni, z których obraz jest przetwarzany w tzw. pełną panoramę. Rosomak R-1 ma rozbudowane urządzenia łączności i transmisji danych w tym z lotnictwem taktycznym. Nośnikiem dla Rosomaka R-1 jest transporter w odmianie doświadczalnej o zwiększonej wyporności z falochronem rozkładanym hydraulicznie. Zwiększony zapas wyporności ma być uzyskany poprzez zastosowanie lżejszego opancerzenia zewnętrznego nanoceramicznego o zmienionym kształcie i wymiarach. Poza tym przestrzeń pomiędzy kadłubem a pancerzem dodatkowym została wypełniona pianką wypornościową. Dzięki tym zabiegom pojazd zachowuje zdolność do pływania przy masie 23300 kg. Komplementarnym dla wozu dowódczego jest Rosomak R-2 z uboższym wyposażeniem rozpoznawczym (m.in. bez masztu z radarem i głowicą). Łącznie WP zamówiło wstępnie 16 Rosomaków R-1 i 34 Rosomaki R-2 dla batalionów piechoty zmotoryzowanej.

> regulamin