21 lutego 2019

Gliniany kolos. Potencjał pancerny RKKA 22. 06. 1941

Norbert Bączyk

Podsumowując, nie można zakwestionować zdumiewającego wręcz wysiłku radzieckiego przemysłu w latach 30-tych, który w efekcie umożliwił RKKA wyposażenie swych arsenałów w zawrotną liczbę przeszło 25 000 gąsienicowych pojazdów pancernych. Była to potężna siła. W latach 1940-41 osiągnięciom przemysłu próbowali dorównać wojskowi planiści i polityczni decydenci, nakazując formowanie 30 korpusów zmechanizowanych czy też 61 dywizji pancernych. W obu jednak przypadkach ilość brała górę nad jakością, a rozwiązania strukturalne nie zawsze okazywały się trafione. W Armii Czerwonej związki taktyczne broni pancernej, czy to przedwojenne brygady i korpusy, czy też korpusy z lat 1940-41, odznaczały się przesadnym nasyceniem czołgami, przy jednoczesnym ograniczeniu pododdziałów innych rodzajów broni.
Przemysł ZSRR rozwijał się bardzo nierównomiernie, masowej produkcji wozów bojowych nie dorównywało wytwarzanie kolejnych niezbędnych elementów potrzebnych do budowania wielkich formacji zmechanizowanych – choćby odpowiedniej ilości samochodów, części do nich czy urządzeń łączności. Stąd koncepcja prawie całkowitej mechanizacji armii okazała się niemożliwa w realizacji. Armia Czerwona, inaczej niż Wehrmacht, nie zdołała też wypracować latem 1941 roku w praktyce działań systemowych, czyli toczenia bitwy całością sił, z wykorzystaniem różnych środków walki, które wzajemnie się przenikając osiągały zamierzony efekt. Zarzut ten dotyczy przede wszystkim wojsk pancernych, działających często w oderwaniu od piechoty i artylerii, bez odpowiedniego zgrania czy atakujących schematycznie. Stąd potęga pancerna RKKA wyrażana w liczbie czołgów okazywała się bardzo iluzoryczna. Ostatecznie w ciągu zaledwie pół roku wojny radziecko-niemieckiej unicestwiony został przeliczeniowo praktycznie cały przedwojenny arsenał pancerny ZSRR, to jest przeszło 20 000 czołgów. Przetrwał jednak potężny przemysł, który wciąż nastawiony na produkcję czołgów umożliwił Armii Czerwonej odbudowę swej potęgi.

> regulamin